Servicii si sisteme

Ca partener independent, competent, calificat si corect al investitorului, consultantul executa pentru acesta: consultatii, rapoarte, expertize si studii, in etapa preliminara de promovare a investitiei; intocmeste documentatii pentru: avize si autorizatii, proiecte si studii preliminare, studii de fezabilitate si il sfatuieste pe investitor privind decizia de executie atunci cand rentabilitatea (viabilitatea) investitiei este demonstrata; intocmeste proiecte tehnice si detalii de executie, il ajuta pe investitor la selectionarea antreprenorilor, si a altor consultanti, la contractarea si executia lucrarilor; supravegheaza in numele investitorului lucrarile de santier cu echipe de ingineri specialisti; executa managementul investitiei singur sau impreuna cu investitorul in functie de limitele de competenta care i-au fost incredintate; executa pentru antreprenorul general dupa caz: proiecte, detalii de executie, tehnologii de executie, managementul investitiei sau alte servicii necesare acestuia.

Serviciile oferite de Intralux Consulting:

Incluzand cel putin urmatoarele sisteme:

Aer conditionat

Aer conditionat si ventilare mecanica

Centrala termica si auxiliare

Apa racita

Sisteme de distributie a gazelor naturale

Climatizare cu apa racita

Distributia retelelor de utilitati

Instalatii electrice si de iluminat

Instalatii si sisteme de generare a energiei electrice

Substatii electrice si aparate de comutatie

Servicii de distributie electrica

Gestionarea sistemelor de management ale cladirii

Tratarea gazelor de esapament si a gazelor de ardere

Sisteme de detectare si alarma de incendiu

Servicii de protectie impotriva incendiilor

Sisteme de iluminare sumersibile

Sistem de incalzire

Servicii de apa calda

Sisteme de detectie si alarma la efractie

Adresa publica, locatia personalului si serviciile de apel

Servicii instalatii sanitare

Instalatiii frigorifice

Iluminat stradal

Izolarea termica aplicata sistemelor de servicii de inginerie